Polityka Ochrony Prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego http://www.light-house.pl

2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Wojciech Kocoł prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Kocoł Light House, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): Przyborów 10, 32 – 823 Szczepanów, numer NIP: 869-168-63-74, numer REGON: 121437909.

 

§ 2 Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 1. formularz kontaktowy – Administrator danych udziela odpowiedzi na przesyłane pytania, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku obsługi zapytań ofertowych lub art. 6 ust. 1 lit. f. w przypadku zapewnienia odpowiedniej obsługi innych zapytań),
 2. składanie zamówień w celu wykonania umowy sprzedaży, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. rejestracja Konta w Sklepie internetowym oraz zarządzanie tym Kontem, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. prowadzenie dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 5. realizacja prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 6. realizacja uprawnień z tytułu rękojmi wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 7. marketing bezpośredni produktów i usług własnych Light House, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 8. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Administrator danych osobowych pozyskuje, przetwarza i przechowuje następujące dane osobowe Klientów: imię, nazwisko, adres dostawy, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz numer NIP.

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

 1. zawierania umów z Administratorem (umowa sprzedaży, rejestracja Konta). Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi dotyczącej rejestracji Konta skutkuje brakiem możliwości zawarcia ww. umów. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,
 2. z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przetwarzania danych osobowych. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, zajmującym się dostawą przesyłek kurierskich, operatorom systemu płatności zapewniającym obsługę płatności a także podmiotom świadczącym usługi informatyczne, księgowe oraz hostingowe.

5. Przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
 2. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu otrzymywania informacji handlowych. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać, składając stosowane oświadczenie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

6. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Administratorem danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres: Wojciech Kocoł Light House, Przyborów 10, 32 – 823 Szczepanów, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@light-house.pl lub info@light-house.pl

 

7. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco:

 

 1. w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, Administrator danych przetwarza dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
 2. dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

 

§ 3 Pliki cookies

1. Sklep internetowy wykorzystuje mechanizm działania plików cookies w celu prawidłowego świadczenia usług jak i dostosowania strony Sklepu do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. W ramach działania Sklepu internetowego wykorzystywane są pliki cookies w celu:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony Sklepu internetowego, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 2. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu do Konta), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 

3. Sklep internetowy stosuje następujące rodzaje plików cookies:

 1. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony Sklepu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 2. Cookies stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,
 3. Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Użytkownika.

 

4. W ramach Sklepu internetowego używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych, co powoduje, iż w urządzeniu Użytkownika mogą być umieszczone pliki cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności takich jak Facebook.

5. Facebook Cookies, używamy przycisku Facebook Like, aby zintegrować nasz Sklep internetowy z naszą stroną na Facebook’u. Powoduje to, że niektóre pliki cookie zostaną utworzone przez Facebook, które wykrywają liczbę „lubię” i czy jesteś zalogowany na Facebook, czy nie. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Facebook.

6. Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

 

7. Poniżej przedstawiamy sposób zmiany ustawień przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 

 1. Chrome: link
 2. Firefox: link
 3. Safari: link
 4. Opera: link
 5. Internet Explorer: link

 

Produkt dodany do obserwowanych
Produkt został dodany do porównywarki.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.