Darmowa dostawa przy zakupach powyżej 100 zł

Producenci oświetlenia
Polityka Ochrony Prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego http://www.light-house.pl

2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Wojciech Kocoł prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Kocoł Light House, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): Przyborów 10, 32 – 823 Szczepanów, numer NIP: 869-168-63-74, numer REGON: 121437909.

3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

§ 2 Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych osobowych w celu realizacji wymogów ustawowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

2. Dane osobowe mogą być jedynie udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Pozyskiwane dane osobowe są gromadzone na bezpiecznych serwerach, do których dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione.

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi. W zakres przetwarzanych danych osobowych wchodzi: imię, nazwisko, ulica, numer domu/numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres e-mail, numer telefonu.

4. Przeglądanie zawartości Sklepu internetowego, bez zakładania Konta oraz bez składania zamówienia, nie wymaga podawania danych osobowych przez Klienta.

5. Podanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych podczas procesu rejestracji Konta a także podczas składania zamówienia jest konieczne do prawidłowego wykonania usługi przez Sprzedawcę.

6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, oraz prawo do ich usunięcia a także w przypadkach przewidzianych przepisami, prawo żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

7. Dostęp do treści swoich danych osobowych możliwy jest po zalogowaniu do Konta a także na podstawie żądania, jakie Klient przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@light-house.pl lub info@light-house.pl lub pisemnie na adres: Wojciech Kocoł Light House, Przyborów 10, 32 – 823 Szczepanów.

§ 3 Pliki Cookies

1. Sklep internetowy wykorzystuje mechanizm działania plików cookies w celu prawidłowego świadczenia usług jak i dostosowania strony Sklepu do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów. Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. W ramach działania Sklepu internetowego wykorzystywane są pliki cookies w celu:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony Sklepu internetowego, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

  2. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu do Konta), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 

3. Sklep internetowy stosuje następujące rodzaje plików cookies:

  1. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony Sklepu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),

  2. Cookies stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,

  3. Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Użytkownika.

 

4. Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

 

5. Poniżej przedstawiamy sposób zmiany ustawień przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 

  1. Chrome: link

  2. Firefox: link

  3. Safari: link

  4. Opera: link

  5. Internet Explorer: link