Darmowa dostawa przy zakupach powyżej 100 zł

Producenci oświetlenia
Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podawania

jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w

posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa

weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musza Państwo poinformować nas tj.

Light House Magazyn, ul. Adama Mickiewicza 34, 32 – 800 Brzesko, adres e-mail:

bok@light-house.pl lub info@light-house.pl numer telefonu: 519 803 383,

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np.

pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to

obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w niniejszej zakładce.

W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty

elektronicznej e-mail, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o

odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację

dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od

Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów

wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły

sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie późnie

j niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowaniu o Państwa decyzji o wykonaniu prawa

odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych

sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji chyba, że

wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą

Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu

dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi

wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na poniższy adres: Light House Magazyn, ul.

Adama Mickiewicza 34, 32 – 800 Brzesko, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14

dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin

jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo

musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za

zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to

konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

 

– Adresat: Light House Magazyn, ul. Adama Mickiewicza 34, 32 – 800 Brzesko, adres e-mail:

bok@light-house.pl lub info@light-house.pl numertelefonu: 519 803 383

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy

sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło

polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)


– Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić